Yakov Khorev
Nizny Novgorod


Solo Show

2015 James Khorev. Personal Artist's Exhibition
TOLK Gallery, Nizhny Novgorod

2014 Always to Home
Freakadely cafe, Nizhny NovgorodGroup Exhibitions (Selected)

2017 Back Home
Ex-museum of intelligentsia, Nizhny Novgorod

2017 Fresh Layer
NCCA, Arsenal, Nizhny Novgorod

2017 Living Alive
National Centre for Contemporary Arts, Moscow

2015 Street Romantics
Nagornaya Gallery, Moscow

2014 Muddlehood
TOLK Gallery, Nizhny Novgorod
Made on
Tilda